Youth and labour market in Slovenia

Jamstvo za mlade

Jamstvo za mlade je učinkovit pristop k reševanju brezposelnosti mladih. Vsaki mladi osebi do starosti 29 let bo ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Jamstvo za mlade

Jamstvo za mlade v obdobju 2016-2020 prinaša 15 ukrepov za lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev, ki časovno obsegajo obdobje izobraževanja ter prve mesece po vpisu v evidenco brezposelnih. Izvedbeni načrt pa vsebuje tudi ukrepe za tiste mlade, ki so dolgotrajno brezposelni.

http://www.mddsz.gov.si/

Projekt PiMP (Priložnosti in izzivi mladih v Posavju)

Z zaposlitvijo mladih do trajnostnega razvoja turizma v Posavju

Projekt PiMP trajnostno vključuje mlade na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Projekt PiMP

V času trajanja operacije se z izvajanjem projektnih aktivnosti stremi k zaposlitvi vsakega mladega udeleženca, vključenega v aktivnosti, kjerkoli na trgu dela. Skupaj se bo tako preko projekta »PiMP – Priložnosti in izzivi mladih v Posavju!« v letih od 2016 do 2018 zaposlilo 18 mladih.

Gre za ciljne skupine, ki so pred prvo zaposlitvijo in se realno predvideva, da se bodo zaposlile. Cilj je povečanje zaposljivosti mladih in da mladi občino Brežice sprejmejo tudi kot njim prijazno in skupaj ustvarijo »delovna mesta po meri«.

http://mc-brezice.si/pimp

Podjetniške delavnice tudi za brezposelne mlade in srednješolce v Srcu Slovenije

Razvojni center Srca Slovenije je v letu 2016 izvedel 23 podjetniških delavnic, ki se jih je udeležilo 194 učencev in dijakov ter 83 potencialnih podjetnikov, večinoma brezposelnih mladih.

Podjetniške delavnice tudi za brezposelne mlade in srednješolce v Srcu Slovenije

Mladi pridobijo prve osnovne informacije o podjetništvo ter razvoju podjetniške ideje. Odzivi mladih so izjemni, s pozitivnim razmišljanjem, njihovi cilji pa so usmerjeni v prihodnost razvoja podjetništva. Delavnice za potencialna podjetja so potekala v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Kamnik in Litija ter podjetniškim centrom Kikštarter iz Kamnika ter Mladinskim centrom AIA Mengeš.

Delavnice se izvajajo v okviru projekta VEM, ki je namenjen potencialnim in obstoječim podjetnikom.

http://www.razvoj.si/

Follow us on: Facebook icon


With the support of the ERASMUS+ PROGRAMME of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This web site reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.