Youth and labour market in Romania

Start-up Nation

Programul Start-up Nation prevede acordarea unor ajutoare de minimis nerambursabile in valoare de pana la 200.000 de lei pentru fiecare intreprinzator privat, pentru un numar maxim de 10.000 de beneficiari. Bugetul total alocat programului se ridica la 380 de milioane de euro, iar inscrierea celor interesati pentru obtinerea fondurilor de la stat se va face doar on-line, pe site-ul ministerului.

START UP NATION

Cei care vor accesa programul vor trebui sa creeze minimum un loc de munca pe o perioada de cel putin doi ani, fiind astfel estimata crearea a aproximativ 20.000 de locuri de munca.

http://www.aippimm.ro/articol/

Inițiativa privindocupareaforței de muncăînrândul tinerilor

Absolventii si Piata Muncii a fost primul proiect national care a urmarit legatura dintre studiile absolvite de tineri si activitatea lor profesionala, rolul sau fiind acela de a spori capacitatea institutionala a universitatilor de a desfasura studii de monitorizare in mod constant.

ABSOLVENTII SI PIATA MUNCII

Proiectul a realizat acest lucru punand la dispozitia institutiilor de invatamant superior instrumente de urmarire a carierei absolventilor de studii superioare de licenta, care sa permita corelarea ofertelor de studii cu cerintele angajatorilor si sa creeze premisele unei abordari pe termen lung, in care acest tip de cercetare sa fie realizata la nivel national in fiecare an.

http://www.absolvent-univ.ro/

Inițiativa privindocupareaforței de muncăînrândul tinerilor

Inițiativaprivind ocuparea forței de muncăîn rândul tinerilor este unadintre principaleleresurse financiare ale UE menite săsprijine punereaîn aplicare a programelor din cadrul Garanției pentru tineret. Inițiativaafost lansată pentru a le oferi sprijintinerilor care locuiescînregiuniunde rata șomajuluidepășea 25 % în 2012.

ABSOLVENTII SI PIATA MUNCII

Sunt vizați exclusiv tinerii care nu lucreazășinici nu urmează un programeducațional sau de formare profesională, inclusivtineriișomeri de lungăduratășiceiînregistrați ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

http://ec.europa.eu/social/

Follow us on: Facebook icon


With the support of the ERASMUS+ PROGRAMME of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This web site reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.