Youth and labour market in Latvia

Jaunieši mācās par profesijām

Olaines jauniešu centrs “Popkorns” aprīlī organizēja ciklu “Ieskaties nākotnē”, kura ietvaros katru aprīļa otrdienu jauniešiem bija iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, lai noskaidrotu nianses un dažādas interesantas lietas par konkrēto profesiju.

Jaunieši mācās par profesijām

Līdz šim notikušas tikšanās ar šādiem profesiju pārstāvjiem: no medicīnas institūcijām (farmaceits, sporta ārsts u.c.), būvniecības (arhitekts, ceļu būvniecības inženieris), komunikāciju nozares (fotogrāfs un producents) un mākslas nozares (diriģents un horeogrāfs).

hhttp://www.olainesjauniesiem.lv/lv/

Pilsētā rīko tikšanās ar slavenībām

Pilsētā rīko tikšanās ar slavenībām

Jelgavas pilsētā ik mēnesi tiek rīkota tikšanās ar kādu slavenību - profesionāli savā jomā un šāds pasākums notiek jau četrus gadus. Pasākuma laikā jauniešiem ir iespēja dzirdēt par konkrēto profesiju, nepieciešamajām prasmēm, karjeras izaugsmes iespējām un citiem interesējošiem jautājumiem saistībā ar konkrēto darbu. Šo gadu laikā pasākumā piedalījušies pavāri, stjuarti, profesionāli sportisti, rakstnieki un citu profesiju pārstāvji.

http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/citas-zinas/

Jaunieši apgūst darba prasmes pašvaldībā

Ik gadu Madonas novada jauniešiem ir iespēja pieteikties nodarbinātības projektam, kas notiek sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem, ar mērķi sekmēt jauniešu nodarbinātības un konkurētspējas attīstību, veicināt jauniešu līdzdalību savu ideju, interešu un problēmu risināšanā. Piedāvātais vakanču spektrs ir ļoti plašs un dažādots – gan ražošana, gan pakalpojumu sfēra. Pasākums tiek finansēts no Madonas novada pašvaldības budžeta.

Jaunieši apgūst darba prasmes pašvaldībā

http://businessmadona.lv/

Follow us on: Facebook icon


With the support of the ERASMUS+ PROGRAMME of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This web site reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.