Successful NEETs in Slovenia

PUM-O: Projektno učenje mlajših odraslih

PUM-O je program neformalnega izobraževanja, ki pomaga brezposelnim mladim, ki niso končali izobraževanja, da si pridobijo veščine, ki olajšajo pot do zaposlitve. Program daje novo priložnost mladim, da se opolnomočijo s potrebnimi znanji in kompetencami za prehod na trg dela.

PUM-O: Projektno učenje mlajših odraslih

Program PUM-O je sestavljen iz treh izobraževalnih modulov: karierno načrtovanje in oblikovanje poklicne identitete, splošna poučenost ter osebnostna rast in oblikovanje trajnostnih življenjskih slogov.

Projekt bo voljo posameznikom med 15 in 26 letom starosti do leta 2021. Program je nastal na Andragoškem centru Slovenije na pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

http://www.acs.si/pum-o

EVS – EVROPSKA PROSTOVOLJSKA SLUŽBA

Je del programa Evropske komisije »ERASMUS+ Mladi v akciji«, ki je namenjen mladim.

EVS omogoča mladim med 17. in 30. letom starosti, da postanejo prostovoljci v drugi državi za obdobje od 2 do 12 mesecev (ali manj za kratkoročne projekte). Preko življenja in dela v tujini se poveča mobilnost mladih in spodbuja medkulturno učenje.

EVS – EVROPSKA PROSTOVOLJSKA SLUŽBA

Mladi preko neformalnega učenja pridobivajo dragocene življenjske ter delovne izkušnje, razvijajo ključne kompetence in krepijo socialne veščine, kar pozitivno vpliva na njihovo zaposljivost. Program spodbuja mlade, da postanejo družbeno aktivni tudi v domačem okolju in s tem pripomorejo k razvoju svoje skupnosti.

Več informacij o evropski prostovoljni službi najdete na spletni strani slovenske nacionalne agencije MOVIT NA MLADINA www.mva.si ali na spletni strani evropske komisije.

http://www.movit.si/evs-20-let/kaj-je-evs/

Zavod MANIPURA – psihosocialna pomoč mladim

Zavod MANIPURA – psihosocialna pomoč mladim

Zavod Manipura je nevladna in neprofitna organizacija, katere glavni cilj je nuditi psihosocialno pomoč mladim z manj priložnostmi ter njihovim družinam. Pri tem tesno sodelujejo z zavodom Wingerdbloei iz Belgije, ki ima dolgoletne izkušnje na področju dela z ogroženimi mladostniki.

Zavod MANIPURA – psihosocialna pomoč mladim

Pri delu z mladostniki uporabljajo metode izkustvenega učenja, neformalnega učenja in samoopazovanja. Vrsta projekta, v katerega se mladostnik vključi, je odvisna od njegove specifične življenjske situacije, vsem projektom pa je skupno, da spodbujajo proces aktivnega vključevanja v družbo ter mladostnike učijo obvladovanja vsakodnevnih stresov in spoprijemanja z izzivi in obveznostmi. Mladi osebi odpre vrata samorefleksiji.

http://www.zavod-manipura.org/

Follow us on: Facebook icon


With the support of the ERASMUS+ PROGRAMME of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This web site reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.