Successful NEETs in Romania

Atelier tamplarie PVC

MOZAIC

SC „Proiect Mozaic” care a luat naştere în Bucureşti, prin colaborarea cu Grupul Menatwork, Confindustria România şi CDO Opere Sociali din Italia. Întreprinderea socială, înfiinţată în martie 2012, a fost dezvoltată în cadrulproiectului „Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013. Scopul este acela de a răspunde unor nevoi sociale actuale: incluziunea socială a grupurilor defavorizate, susţinerea activă şi constantă a egalităţii de şanse în scopulcreşterii participării grupurilor defavorizate pe piaţa muncii. Fabrica are o suprafaţă de 300 metri pătraţi, este configurată pentru o capacitate de producţie de 4500 mp de mozaic pe lunăşi are în dotare utilaje performante. Inaugurarea s-a realizat în luna mai 2012, printr-un eveniment public organizat la propriul.


http://www.fdpsr.ro/

Brutăria Concordia (Organizaţia Umanitară Concordia)

Proiectul fost realizat în parteneriat cu câteva companii private, care au sprijinit dezvoltarea proiectului. Brutăria oferă posibilitatea formării profesionale, în meseriile debrutar şi patiser, a unui număr de 24 de tineri. Majoritatea tinerilor provin din centrele Concordia, dar sunt incluşi şi tineri dinafara organizaţiei. Ei studiază două module a câte şase luni pentru meseria de brutar, cu posibilitatea prelungirii studiilor cu încă şase luni, pentru calificarea de patiser. Cursurile pentru brutari cuprind ore, dar şi ore de igienă, ştiinţe alimentare, economie şi matematică. Perioada de pregătire se încheie cu o evaluare a cursanţilor, în urma căreia se poate obţine o diplomă recunoscută atât în România, cât şi în Uniunea Europeană. Cei 13 absolvenţi din anul 2011 lucrează la brutării din ţară şi din străinătate, unii dintre ei devenind chiar angajaţii „Brutăriei Concordia”. Aproximativ 43% dintre angajaţii brutăriei sunt tineri aflaţi în procesul de reintegrare socială şi familială.

Atelier tamplarie PVC

MOZAIC

Atelierul de tâmplăriedin PVC a fost deschis înanul 2004 şi are ca obiectiv dezvoltarea competenţelor profesionale ale tinerilor ocrotiţi. În atelier lucrează personal calificat şi cu experienţă înrealizarea articolelor de tâmplărie alături de tineri beneficiari ai Asociaţiei pentru care măsura de protecţie specială a încetat. Atelierul produce uşi, ferestre şi plase contra insectelor. Lucrările sunt executate atât pentru persoane fizice (case, apartamente), cât şi pentru diferite persoane juridice.


http://www.csfmaria.ro

Follow us on: Facebook icon


With the support of the ERASMUS+ PROGRAMME of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This web site reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.