Successful NEETs in Bulgaria

Социална чайна

Социалната чайна е пространство за чай и билкови напитки, събития, работилници и първо работно място на младежи израстнали в социлани домове.

Социална чайна Варна

Проектът е създаден през 2014 г. от Мая Донева и Стояна Стоева във Варна, България. Той има за цел да подкрепи млади хора от проблемна социална и/или семейна среда, като им създаде възможност за независим начин на живот. През 2015 г. Социалната чайна отваря официално врати като алтернативно социално пространство, където младите хора с ограничен достъп до пазара на труда да получат своята първа работа.

http://www.thesocialteahouse.bg

Младежи създадоха 6 модела за стартиране на бизнес

Младежи създадоха 6 модела за стартиране на бизнес Варна

Младежи са създали 6 модела за стартиране на бизнес. Проектът „Срещу младежката безработица чрез социално предприемачество” е с продължителност 5 месеца – от 1 февруари до 31 май и има за основна цел споделянето на добри практики между младежи, експерти, представители на публичните власти, бизнеса и социални предприемачи да се повишат знанията на 32 младежи на възраст 15-24 години. от NEETs групата и 8 тийм лидери на възраст 18+, които да са способни самостоятелно или в група да развият процесът от идея до работещ модел на социалното предприемачество.

https://dariknews.bg/regioni/veliko-tyrnovo

Устойчива заетост чрез придобиване на квалификация в областта на медико-социалните дейности за безработни младежи

Устойчива заетост чрез придобиване на квалификация в областта на медико-социалните дейности за безработни младежи Варна

"Живот без болка" ЕООД ще осигури нови работни места и повишаване на знанията и уменията за 9 младежи, като на лицата ще бъде осигурена устойчива заетост и обучения по професионална квалификация и ключова компетентност. Новите работни места ще бъдат разкрити в няколко региона на страната - гр. Благоевград, гр. Петрич, гр. Гоце Делчев, гр. Пловдив и гр. София, като това ще даде възможност на младежи от Югозападна и Южно-централна България да се реализират професионално и да повишат квалификацията си.

http://balkanite.net/zdrawe/

Follow us on: Facebook icon


With the support of the ERASMUS+ PROGRAMME of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This web site reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.