SEEDs among NEETs in Malta

Proġett Soċjali b’Opportunita` tad-Deheb

Proġett Soċjali b’Opportunita` tad-Deheb

Il-kooperattivi Malta ppreżentaw l-għan ewlieni ta 'dan il-proġett li kien li jinħolqu opportunitajiet ta' xogħol għal individwi vulnerabbli u gruppi żvantaġġjati li kienu f'riskju li kienu jinkludu żewġ żgħażagħ vulnerabbli u tmien priġunieri. Dawn il-priġunieri qed jaħdmu fis-Servizzi Korrettivi tal-Faċilità tal-forn.

http://cooperatives-malta.coop/

Iz-Zghazagh u l-Anzjani fi Progett bil-graffiti

Iz-Zghazagh u l-Anzjani fi Progett bil-graffiti

Grupp ta’ Anzjani u Zghazagh ghamlu attivita flimkien fir-residenza tal-Anzjani fil-Mellieha, bhala progett li offra sfida biex il-messaggi li johorgu minn principji jigu atwati fil-konkret.

Iz-Zghazagh u l-Anzjani fi Progett bil-graffiti

https://www.facebook.com/QawraLeap/

Ħiliet ta 'faċilitazzjoni għal ħaddiema żgħażagħ u Mexxejja ta' l-NGOs

Ħiliet ta 'faċilitazzjoni għal ħaddiema żgħażagħ u Mexxejja ta' l-NGOs

It-taħriġ huwa li ssaħħaħ ir-rwol tal-ħidma taż-żgħażagħ u l-Edukazzjoni mhux formal fl-impjegabbiltà billi tħarreġ 20 facilitaturi fil-qasam tal-Edukazzjoni mhux formal u t-tagħlim sperjenzali sabiex ikunu jistgħu jaħdmu ma 'NEETS.

Ħiliet ta 'faċilitazzjoni għal ħaddiema żgħażagħ u Mexxejja ta' l-NGOs

http://yia18.org/2016/04/09/

Follow us on: Facebook icon


With the support of the ERASMUS+ PROGRAMME of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This web site reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.