SEEDs among NEETs in Bulgaria

Предай нататък 2

Предай нататък 2

Доброволческият проект „Предай нататък 2“ е продължение на успешния проект „Предай нататък“. Целта му е да включи двама младежа, които искат да се занимават в сферата на работата с млади хора, да бъдат част от организацията на мероприятия от различен характер, но насочени към младите и които да се научат да ръководят НПО. Те ще бъдат част от сдружението и ще бъдат включени във всеки един аспект на работа в сдружението – от отговарянето на писмата от партньорите, през срещи с младежите по въпроси, свързани с възможностите за учене и развитие посредством ЕС програми, до писането и реализирането на проекти по програма Еразъм + или други п рограми, насочени към развитието на младите хора. Проектът ще се реализира в китното възрожденско градче Трявна и ще продължи 12 месеца.

http://cya.tryavna.eu/bg/pass-ahead-2/

Обществен Клуб Фурна

Мисията на "Обществен Клуб Фурна" и "Мрежа Хлебни Къщи" е да възроди традицията на старите квартални фурни, който в миналото са били местата, на който са се срещали и общували хората от местната общност.

Обществен Клуб Фурна

Добавената стойност, която търсят хората застанали зад каузата и идеята е това място освен да предлага вкусен квасен хляб и хлебни изделия (изчезнали кулинарни традиции) да е и място за колективно творчество, обединение, приобщаване към обществото на хора в неравностойно положение, място даващо повод за споделено щастие и радост. Причина за всеобщ просперитет и благополучие.

В СП "Обществен Клуб Фурна" заедно с майстора хлебар и пекаря работят и трима младежи напуснали Дом за деца лишени от родителски грижи.

https://www.facebook.com/pg/bakeryclubgaria

Младежки Екип Европа

Младежки Екип Европа България е проект на Европейската комисия, който е иницииран и се осъществява от Представителството на Европейската комисия в България. Те участват в обучения, обучителни семинари за учители, информационни турнета, изложения, изложби, дебати и дискусии в рамките на една година от включването си в екипа.

Младежки Екип Европа

Обявен е Конкурс за участие в младежки екип Европа

https://www.facebook.com/pg/

Follow us on: Facebook icon


With the support of the ERASMUS+ PROGRAMME of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This web site reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.