Institutions together in Slovenia

Projekt »SKUPAJ NA DELU«

ZPTM je v sodelovanju z Mladinsko mrežo Mama pristopilo k nacionalnemu projektu »Skupaj na delu«. Vključenih je bilo 9 podjetij, ki so petindvajsetim kandidatom nudili svoje izkušnje in znanje.

Projekt »SKUPAJ NA DELU«

Projekt je bil namenjen spodbujanju korporativnega prostovoljstva različnih akterjev v lokalni skupnosti. Izpostavili so nezaposlenost mladih oz. pomanjkanje delovnih izkušenj ter samoiniciativnost mladih.

Delodajalci so pozdravili tovrsten projekt, saj želijo mladim ponuditi izkušnje, hkrati pa spoznati tudi potencialne sodelavce. Poudarjajo, da iščejo kandidate, ki imajo poleg ustrezne izobrazbe tudi voljo in željo po dodatnih znanjih in izkušnjah.

http://www.zptm.si/

ZAPOSLITVENA PISARNA ZA MLADE v občini Litija

V Mladinskem centru Litija od leta 2014 izvajajo program »Mini zaposlitvena pisarna«, ki je namenjen brezposelnim mladim. Osredotočajo se predvsem na ovire mladih (neizkušenost, neustrezna in nedokončana izobrazba), s katerimi se srečujejo pri prvem ali ponovnem vstopu na trg dela.

Aktivnosti, ki jih izvajajo so: svetovanje pri iskanju ponudb za delo, pisanju življenjepisov, motivacijskih pisem, predstavitev različnih poklicev, usposabljanja na področju komuniciranja, reševanja konfliktov, javnega nastopanja, stik z delodajalcem, itd.

ZAPOSLITVENA PISARNA ZA MLADE v občini Litija

Zaposlitvena pisarna redno sodeluje tudi z drugimi organizacijami, ki aktivno delujejo na trgu dela in izobraževanja.

http://mclitija.si/zaposlitvena-pisarna/

Start:up šola za mlade

Na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, so kot prvi v Sloveniji v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana organizirali prvo Start:up šolo za mlade v Brežicah. Več kot dvajset udeležencev je osvežilo podjetniško znanje in pridobilo veliko uporabnih nasvetov. Na ZPTM skušajo z udeleženci prve Start:up šole ohranjati kontakt, ter jim pri realizaciji in razvoju njihovih idej po svojih najboljših močeh pomagati.

Start:up šola za mlade

Nekaj mladih je tako razvilo svojo idejo in odprlo lastno podjetje, nekateri pa si želijo še več podjetniškega znanja, nasvetov, spodbud in možnosti sodelovanja ter povezovanja z ostalim podpornim okoljem v Sloveniji.

http://www.zptm.si/

Follow us on: Facebook icon


With the support of the ERASMUS+ PROGRAMME of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This web site reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.