Institutions together in Romania

LABORATORUL DE CARIERE

Platforma de e-learning www.laboratoruldecariere.ro, lansată de Banca Comercială Română (BCR) înparteneriat cu Şcoala de Valori, este special concepută pentru a încuraja, facilita și consolida legăturile dintre studenţi, profesori şi specialişti din mediul business din România, astfel încât abilităţile dezvoltate de tinerisă fie armonizate cu cerinţele existente pe piaţa muncii. Pe www.laboratoruldecariere.ro, completezi teoria învăţată în facultate cu informaţii practice, îţi dezvolţi competenţe folositoare în carieră şi îţi formezi propria viziune despre cerinţele şi oportunităţile de pe piaţa muncii!

LABORATORUL DE CARIERE

http://www.laboratoruldecariere.ro

Reconsiderarea instrumentelor de politica publica in procesul incluziunii pentru grupurile vulnerabile

Reconsiderarea instrumentelor de politica publica in procesul incluziunii pentru grupurile vulnerabile" va aduce in prim plan dezvoltarea de mecanisme de prevenire şi ameliorare a formelor multiple de discriminare şi descurajare a excluziunii grupurilor dezavantajate, ONG-urile fiind aduse în centrul mecanismelor de promovare a incluziunii şi coeziunii sociale.

http://www.atrv-peh094corai.ro/index.php

Chance 4 NEET - Registrul electronic al tinerilor NEET

Proiectul își propune întărirea capacității și a calitații serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare tinerilor în scopul acordării de asistență personalizată și abordare individuala pentru șomerii tineri, prin realizarea unei baze de date a tinerilor NEET (Not in Employement, Education or Training).

Chance 4 NEET - Registrul electronic al tinerilor NEET

Proiect implementat in parteneriat de Secretariatul General al Guvernului - Cancelaria Prim-ministrului, Centrul Național de Pregătire în Statistica și societatea IT Systems International S.R.L.

http://www.garantiipentrutineri.ro/stiri/

Follow us on: Facebook icon


With the support of the ERASMUS+ PROGRAMME of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This web site reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.