Institutions together in Latvia

Skolēni apgūst darba prasmes

Vasaras periodā 60 skolniekiem no Olaines pašvaldības bija iespēja strādāt divas nedēļas 4 stundas katru dienu, darot darbu kādā no pašvaldības institūcijām, par to saņemot noteiktu samaksu - 2.55 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Skolēni apgūst darba prasmes

Skolēniem bija iespēja izvēlēties savu darba vietu, atkarībā no interesēs, kā, piemēram, vietējā bibliotēkā, muzejā, sociālajā centrā, kā arī piedalīties pasākumu organizēšanā pilsētas sporta un kultūras centrā. Kā atzīst skolnieki, šī bija lieliska iespēja gan nopelnīt kabatas naudu, gan iegūt jaunas darba prasmes un spert soli savas profesijas izvēlē.

http://www.olainesjauniesiem.lv/lv/

Pieredzes gūšanas ekskursija jauniešiem

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar vietējiem uzņēmumiem un pašvaldību, pilsētas un novada jauniešiem rīkoja karjera attīstības atbalsta pasākumu, kura laikā bija iespēja apmeklēt 6 dažādus vietējos uzņēmumus. Pasākuma laikā jaunieši apmeklēja divas kokaudzētavas, sveču rūpnīcu, autoostu un zāļu tēju ražotājus. Pasākuma laikā pārrunāts kādas profesijas pieprasītas konkrētajos uzņēmumos, kādas ir izglītības iespējas šīm profesijām, nepieciešamās prasmes un darba pienākumi.

Pieredzes gūšanas ekskursija jauniešiem

www.kokaudzetavabilasti.lv

Atbalsta gadatirgus biznesa iesācējiem

Attīstības finanšu institūcija “Altum” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību rīkoja gadatirgu biznesa uzsākšanai laukos, kur uzņēmēji dalījās pieredzē kā uzsākuši savu biznesu. Pēc pasākuma aptaujātie jaunieši apliecināja, ka guvuši idejas biznesa izveidei, kā arī uzzinājuši, kur iegūt tālāko izglītību savu mērķu sasniegšanai.

Atbalsta gadatirgus biznesa iesācējiem

http://laukos.la.lv/

Follow us on: Facebook icon


With the support of the ERASMUS+ PROGRAMME of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This web site reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.